Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Afspraak maken: Behandeling alleen volgens afspraak. Dit kan bij voorkeur  online via mijn website, telefonisch, per e-mail of via de app. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.

Aankomsttijd: Heeft u een afspraak dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd.

 

Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

 

Annulering: Alle afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Als u zonder afzegging de afspraak niet nakomt, ben ik genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

 

Behandelovereenkomst: U dient kennis genomen te hebben van de behandelovereenkomst én de privacy verklaring.

 

Betaling: Er is een mogelijkheid om per PIN / Tikkie of contant te betalen, direct na de behandeling. U kunt u factuur voor Reflexzone therapie of Lichaamsgerichte Psychotherapie, indienen bij uw zorgverzekeraar voor declaratie, mits u aanvullend verzekerd bent.

 

Tarieven: BS Nature heeft géén BTW plicht. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Cadeaubonnen: Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld en zijn beperkt geldig.

 

Persoonlijke gegevens: Voor aanvang van een behandeling wordt u vriendelijk verzocht de juiste gegevens te verstrekken omtrent uw medische gezondheid. Uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming verstrekt aan derden. Zie Privacy.

 

Contra-indicaties:  Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgafspraken zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kan u gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

 

Corona virus: In verband met het Corona virus hanteer ik de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsvereniging CAT (Complementair Alternatieve Therapeuten) en het RBCZ.

Mocht u last hebben van hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn benauwdheid, longontsteking of koorts, of met mensen die in contact zijn geweest met anderen die besmet zijn of huisgenoten hebben met de verschijnselen, kunnen NIET behandeld worden! Indien u een afspraak heeft staan en u heeft deze symptomen, gelieve dan de afspraak (kosteloos) te annuleren.

Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar https://www.gatgeschillen.nl/coronavirus-en-alternatieve-therapeuten/

 

Disclaimer:

* BS Nature is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling.

* BS Nature is niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde informatie dan wel verzwijgen van medische gegevens zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik.

* BS Nature behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol, geestverruimende middelen o.i.d..

* Wanneer u zich laat behandelen bij BS Nature, dan is dit geheel op eigen risico.