Therapeutische Behandelingen


Een natuurgeneeskundige behandeling voer ik uit, d.m.v. het prikkelen van het zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest. Het lichaam/geest is prima in staat om zichzelf te herstellen. Soms is daarvoor een extra prikkel nodig of help ik met de wegen vrij te maken, zodat alles weer kan stromen.  

 

Er vanuit gaande, dat het lichaam onlosmakelijk verbonden is met de geest, behandel ik holistisch en psychosomatisch.

 

Klachten kunnen ontstaan vanuit het denken en handelen en vanuit genetisch oogpunt.  (zeker 6 generaties terug) Aangeleerd gedrag (conditionering) vanuit opvoeding en omgeving.

Verkeerde voeding, qua denken of negatieve invloed vanuit de omgeving (straling/gifstoffen/foute vrienden) en/of door ongezonde voedingsstoffen en stress, zijn vaak oorzaak van vele klachten en aandoeningen. 

 

Verder begeleid ik jou in je ontwikkelingsproces,

op weg naar jou gestelde doel.

Samen gaan we op zoek naar belemmeringen.

We onderzoeken waar deze vandaan komen en we herprogrammeren deze,

door ze opnieuw te verankeren.

 

Zoals ieder mens, bezit jij verschillende kwaliteiten.

Helaas kunnen sommige kwaliteiten doorschieten of tekortschieten en juist een valkuil voor je zijn.

Nadat we dit onderzocht hebben, onderga je een transformatie van wie je bent, naar wie je wilt zijn.

 

In dit bewustwordingsproces ben ik jouw spiegel.

Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en invloed op je eigen leven.

 

Ook kunnen traumatische en/of ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden veel invloed hebben op het dagelijkse leven en een (onbewuste) lijdensweg veroorzaken. Daar gaan we mee aan de slag. 

 

Afhankelijk van uw hulpvraag, moet u rekenen op ca. 5 tot 7 behandelingen, om een wezenlijke transformatie te ondergaan of dat er een herstel kan plaatsvinden m.b.t. uw gezondheidsklachten.

Deze kan alleen plaatsvinden wanneer u zelf openstaat voor verandering. 

 

Deze behandeling wordt (deels) 

vergoed door ziektekostenverzekeraars, vanuit uw aanvullende verzekering. 

Deze vergoeding valt onder 'Alternatieve Geneeswijze'.

Neem zelf even contact op met uw ziektekostenverzekeraar voor de voorwaarden.

 

Voor een behandeling, vraag ik u altijd om het intakeformulier in te vullen. Daarbij neem ik de nieuwe privacy wetgeving, volgens AVG in acht.